وضعیت شیعه در عربستان

وضعیت شیعه در عربستان

وضعیت-شیعه-در-عربستانوضعیت شیعه در عربستان، تالیف: محمد علی مهدی راد، کشور عربستان سعودی یکی از مهمترین کشورهای منطقه خلیج فارس و کل جهان اسلام می باشد، که اکنون تحت پادشاهی سعودی اداره می شود. اهمیت این کشور قطع نظر از وجود چاه های نفت و وضعیت خاص اقتصادی اش، از وضعیت ویژه و استثنایی این کشور در زمینه امور مذهبی ندانلود فایل

نقش فرهنگ در پيشبرد اهداف استراتژيك سازمان ها

نقش فرهنگ در پيشبرد اهداف استراتژيك سازمان ها

نقش-فرهنگ-در-پيشبرد-اهداف-استراتژيك-سازمان-هامقاله مدیریت، نقش فرهنگ در پيشبرد اهداف استراتژيك سازمان ها، نویسنده: مهران خلج، مدیر واحد فنی شرکت شاسی ساز ایران (گروه خودرو سازی بهمن)، مناسب جهت استفاده مدیران و دانشجویان رشته مدیریت و مناسب ارائه دانشجوییدانلود فایل

اصول و مفاهیم حسابداری عمومی

اصول و مفاهیم حسابداری عمومی

اصول-و-مفاهیم-حسابداری-عمومیمقاله حسابداری، اصول و مفاهیم حسابداری عمومی، نویسنده: مهدی سمیع زاده، این مقاله به مباحث کلی و مختلف اصول حسابداری می پردازد و برای دانشجویان رشته های مدیریت و حسابداری مفید استدانلود فایل