آثار حقوقی قانون نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی ايران


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق عمومی 124 صفحه چکیده: اصلی ترین هدف این تحقیق، توضیح ساز و کارهای حقوقی قانون نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، موضوع اصول 85،86،84،56،71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این پدیده حقوقی از خرداد سال 89 13به جامعه حقوقی ایران معرفی شد. که ضرورت توجه حقوقدانان و پژوهشگران را به خود جلب می‌نماید. پس از اثبات ضرورت نظارت بر نمایندگان مجلس، آنچه مورد بحث و گفتگوی بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته، اینکه آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *