آموزش تصویری سیستم انبارداری


-(آشنایی دانشجویان و کارآموزان جویای کار با مفهوم انبار داری صنعتی و بازخورد فعالیتهای انبار در سیستمهای خرید و فروش و مالی -آموزش نحوه تعریف انبارها-کالاها-و چگونگی ارتباط بین آنها-خدمات -نحوه گروه بندی کالاها و آموزش تعریف کالاهای مختلف در گروههای مختلف در انبارهای مختللف و گزارش گیری براساس هرکدام -آموزش ثبت رسید-حواله-درخواست کالا -ثبت موجودی اول دوره و چگونگی انتقال به دوره بعد در پایان سال -چگونگی قطعی کردن و قیمتگذاری اسناد -آموزش انبار گردانی -ثبت سند حسابداری اسناد انبار در سیست …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *