آموزش تصویری سیستم حسابداری


-(آشنایی دانشجویان و کارآموان جویای کار با مفهوم سیستمهای مالی یکپارچه و مشاهده بازخورد سیستمهای دیگر در سیستم مالی و نحوه مدیریت و کنترل اسناد در سیستمهای جامع) -آموزش کامل تعریف حسابها-مراکز هزینه-عناوین عمومی-تنظیمات پیش فرض سیستم -آموزش ثبت سند-نحوه پیمایش اسناد و گزارش گیری و چاپ انواع سند و چگونگی انتقال به اکسل و… -آموزش جزء به جزء نحوه گزارش گیری از اسناد-مراکز هزینه-اشخاص-ترازها-گزارشات ماهیانه-صورتحساب سود و زیان و… -آموزش کامل چگونگی حرکت در سالهای مالی مختلف بدون خروج از سیست …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *