آموزش تصویری سیستم خرید


-(آشنایی دانشجویان و کارآموزان جویای کار با مفاهیم تدارکات و کارپردازی و بازخورد عملیات انجام شده از سیستم خرید در سیستمهای مالی و انبار) -آموزش نحوه تعریف عناوین عمومی-اضافات و کسورات فاکتورها -چگونگی ثبت درخواست خرید-فاکتور خرید-برگشت از خرید-صورتحساب فروشندگان -آموزش نحوه گزارشگیری از سیستم خرید براساس محدوده زمانی خاص-شخص خاص-یا در یه بازه زمانی مشخص -چگونگی پرینت از فاکتورها در فرمت ها و سایزهای مختلف و ارسال کردن آنها توسط ایمیل یا فکس به فروشندگان …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *