آموزش تصویری سیستم فروش


-(آشنایی دانشجویان و کارآموزان جویای کار با مفهوم مدیریت فروش و بازخورد آن در سیستم انبار و مالی) -نحوه تعریف اضافات و کسورات فاکتورها-بازاریابان-انواع قیمت فروش کالا-خدمات -چگونگی ثبت پیش فاکتور-فاکتور-برگشت از فروش-صورتحساب مشتریان -آموزش نحوه تبدیل فاکتور به حواله انبار و بلعکس و نیز تبدیل برگشت از فروش به رسید و … توضیح اینکه با انجام هریک از این موارد چه اتفاقی در انبار صورت میگیرد از نظر موجودی کالا -چگونگی گزارشگیری از سیستم با توجه به فیلترهای موجود و انواع پرینت های فاکتور …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *