آموزش تصویری مدیریت سیستم نرم افزار


-آشنایی دانشجویان و کارآموزان جویای کار با مباحث مدیریت بر سیستمهای مالی و اداری و کنترل کلیه سیستمها و کاربران توسط مدیرسیستم و اخذ گزارشات در زمانهایی که در شرکت یا سازمان حضور ندارد. -آموزش کامل نحوه انجام تنظیمات اولیه معرفی شرکت-کاربران-تعیین سطح دسترسی-دوره های مالی-اشخاص(طرف حسابها)-تعاریف عمومی-خط امضاء(تعیین افرادی که در پایین اسناد امضاء میکنند به همراه نام،سمت) و… -آموزش چگونگی تعریف شرکتها یا شعبات مختلف در یک دیتابیس واحد و چگونگی تعیین سطح دسترسی کاربران و امکان گزارش گیر …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *