اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی 144 صفحه چکیده: افراد يك جامعه مانند اعضا و جوارح بدن هستند كه اختلال در كار يكي از آنها موجب زوال سلامت اعضاي ديگر مي شود. از اين رو، در همه كشورها براي جلوگيري از تضييع حقوق اجتماعي، مقرراتي را اجرا مي كنند كه رفاه جامعه را در ابعاد مختلف تأمين مي كنند. پس از غیبت امام معصوم : این اندیشه که سرنوشت احکام الهی (به خصوص مجازاتهای حدی که جنبه حق‌ اللهی دارند) چه خواهد شد یکی از دغدغه‌های فقهای متق …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *