ارتباط مدل تصمیم گیری مدیران و منابع دریافت اطلاعات

ارتباط مدل تصمیم گیری مدیران و منابع دریافت اطلاعات

ارتباط-مدل-تصمیم-گیری-مدیران-و-منابع-دریافت-اطلاعاتمقاله مدیریت، در این مقاله سعی شده است که ارتباط بیت تصمیم گیری مدیران نظام سلامت و منابع دریافت اطلاعات برای تصمیم گیری هی ایشان را بررسی و تحلیل کند. ابزار پژوهش مصاحبه بوده و شرکت کنندگان پژوهش شامل 30 نفر از اعضای نظام سلامت در سطوح خرد و میانی و کلان هستند. به دلیل کیفی بودن پژوهش پس از …دانلود فایل

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *