ارزيابي عملكرد ناتو در مواجهه با تروريسم از منظر بين‌الملل در دهه‌ ي اخير


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق بین الملل 136 صفحه چكيده: با افزایش نگرانی‌ های جامعه جهانی از امکان ادامه و تکرار فجایعی علیه بشریت در نقاط مختلف جهان و نیز مشخص شدن ناکارآمدی ساختار فعلی سازمان ملل متحد در جلوگیری از این گونه وقایع و واکنش سریع و موثر به آنها، این سوال درافکار عمومی جهان مطرح شده است که آیا توسل به زور به منظور جلوگیری از نقضی آشکار و گسترده حقوق بشر، بدون کسب مجوز شورای امنیت مشروعیتی در حقوق بین‌الملل دارد یا خیر؟ تروریسم یکی از واژه‌های مبهم در …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *