ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد شعب بانک ملی استان مازندران با تکنیک AHP

ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد شعب بانک ملی استان مازندران با تکنیک AHP

ارزیابی-و-رتبه-بندی-عوامل-موثر-بر-عملکرد-شعب-بانک-ملی-استان-مازندران-با-تکنیک-ahpمقاله مدیریت، هدف مقاله حاضر ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد شعب بانک ملی ایران در استان مازندران با تکنیک AHP می باشد. بر این اساس ضمن مروری بر ادبیات موضوعی مربوط به ارزیابی عملکرد سازمانی با جمع آوری داده های مورد نیاز با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد و مدارک، مصاحبه و به ویژه …دانلود فایل

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *