انتخاب نوع لوله مناسب در ساخت شبکه های آبرسانی به مناطق کم جمعیت با روش owa-topsis و لحاظ اجتماعی گروهی

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *