بررسي ارزش از ديدگاه مشتريان شركت ايرانسل

بررسي ارزش از ديدگاه مشتريان شركت ايرانسل چكيده: در مفهوم بازاريابي اعتقاد براين است كه نيل به اهداف سازماني بستگي تام به تعريف و تعيين نيازها و خواسته‌هاي بازارهاي هدف و تأمين رضايت مشتري به نحو مطلوب‌تر و موثرتر از رقبا دارد. تحقيق حاضر به بررسي ارزش از ديدگاه مشتريان شركت ايرانسل در شهر ايلام پرداخته است و عوامل ارزش‌ ساز از ديد مشتريان انتخاب و رتبه‌بندي شده است. اين تحقيق از لحاظ هدف، كاربردي كه به روش پيمايشي انجام شده است. ابزار گردآوري داده‌ها، پرسشنامه بوده …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *