بررسي فقهي و حقوقي نماء و منافع در بيع از نظر فقه اسلامي و حقوق مدني ايران


پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات گرایش فقه و حقوق 111 صفحه چکيده: هدف از اين پژوهش بررسي فقهي و حقوقي نماء و منافع در بيع از نظر فقه اسلامي و حقوق مدني ايران مي باشد ، نماء به مالي گويند که به تدريج از اعيان اموال به دست مي آيد، بي آنکه از عين مال به گونه اي محسوس بکاهد، خواه اين ثمره مثل ميوه ي درختان، عين مادي باشد يا وصفي که عين مال از آن جهت قابل انتفاع است. اين عين ، تا زماني که وابسته به پايه ي اصلي است و بر آن پرورده مي شود، به طوري که هر کس در اين زمان خريد و فروشي &nb …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *