بررسي نحوه کار در قسمت مهندسی اداره برق

فهرست م طالب موجود در پایان نامه : تاريخچه صنعت برق خوزستان اجزاء اصلي يك امور برق (ا داره برق) تقسيم بندي پروژه ها در اداره مهندسي مراحل تشكيل و اجراي يك پروژه توسعه شبكه بررسي و اظهار نظر در مورد تغيير اشتراك تك فاز به سه فاز تعيين خسارت وارده به شبكه پاسخ به استعلام ادارت صدور حواله اجناس جهت پيمانكاران و اداره عمليات تحويل اجناس ب رگشتي از شبكه به انبار پایه پرایمر دستورالعمل نصب پایه استاندارد حريم فشار متوسط و ضعيف استاندارد كابل هاي اشتراك طبق درخوا …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *