بررسی اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري منابع انساني

بررسی اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري منابع انساني

بررسی-اولويت-بندي-عوامل-موثر-بر-بهره-وري-منابع-انسانيپایان نامه رشته مدیریت؛ این فایل مربوط به یک پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد و حاوی فصول 5 گانه است. پژوهش حاضر در جهت اول‍ويت بندي عوامل موثر دربهره وري منابــع انساني با استفاده از فنون تصميم گيري چند شاخصه در شركت برق می باشد.دانلود فایل

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *