بررسی رابطه‌ بلوغ عاطفی و رضایت زناشویی در دبیران متأهل زن و مرد

بررسی رابطه‌ بلوغ عاطفی و رضایت زناشویی در دبیران متأهل زن و مرد

بررسی-رابطه‌-بلوغ-عاطفی-و-رضایت-زناشویی-در-دبیران-متأهل-زن-و-مردپایان نامه روانشناسی و علوم تربیتی، چکیده: این پژوهش با هدف بررسی رابطه‌ی بلوغ عاطفی و رضایت زناشویی در دبیران متأهل زن و مرد شهر قم انجام شده است که پژوهشی از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری شامل کلیه دبیران متأهل زن و مرد شهر قم وحجم نمونه 120 نفر از این جامعه می باشد. یافته های پژوهش نشان …دانلود فایل

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *