بررسی روش های مختلف ماکزیمم توان در توربین بادی Maximum Power Point Tracking MPPT


مقدمه : آنچه اکنون به ‌عنوان بزرگ‌ترین مشکل جهانی بشر را تهدید می‌کند کمبود انرژی و آلودگی هوا در اثر استفاده از سوخت‌های فسیلی هست. برای رفع این مشکلات از زمانه‌ای دور پژوهشگران و محققان به دنبال یافتن جایگزین مناسب برای سوخت‌های فسیلی هستند. البته در زمانه‌ای دورتر هم که بشر هنوز منابع زیرزمینی را کشف نکرده بود استفاده از باد متداول بوده است. استفاده از قایق‌ها و کشتی‌های بادبانی و اسباب بادی و آبی استفاده از انرژی آفتاب برای آتش زدن چوب و خشک&zwn …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *