بررسی سلامت اجتماعی کارمندان آموزش و پرورش ناحیه 1 شیراز

بررسی سلامت اجتماعی کارمندان آموزش و پرورش ناحیه 1 شیراز

بررسی-سلامت-اجتماعی-کارمندان-آموزش-و-پرورش-ناحیه-1-شیرازاین پایان نامه به همراه جداول و نمودارهای spss و در نهایت پرسشنامه است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان سلامت اجتماعی می باشد که در این زمینه جامعه آماری از بین کارمندان آموزش و پرورش ناحیه 1 شهر شیراز انتخاب شده است. جامعه آماری ۴۰ نفری تحقیق شامل ۲۰ زن و ۲۰ مرد از بین کارمندان آموزش و پرورش ناحیه 1…دانلود فایل

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *