بررسی فنی , اقتصادی طرح جایگزینی آلیاژ پره متحرك یك نمونه توربین گاز توان بالا با هدف ساخت داخل آن -16 صفحه

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *