بررسی مقایسه ای دیدگاه های امام خمینی (ره) و آیت الله خویی (ره) در مسئله ی شروط قصاص نفس


پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی 188 صفحه چكيده: در شریعت اسلام، مطابق آیات قرآنی و روایات مسلم اسلامی، کیفر قتل عمد در شرایطی در وهلة اول قصاص است هر چند قابل تبدیل به دیه و قابل گذشت نیز می‌باشد، قصاص کیفر قتل عمد و جراحت عمدی است، اسلام قصاص را قانونگذاری کرده است و آن را به حدود و شرایطی مقید ساخته تاعدالت بر پا شود و از تجاوز و هرج و مرج، در کشتار جلوگیری به عمل آید و جنبة حق‌ الناسی و شخصی بودن آن بر جنبة الهی و عمومی بودن …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *