برنامه کامپیوتری برای حل توزیع دما در یک تیغه دو بعدی با ضریب هدایت حرارتی ثابت


در این فایل یک برنامه کامپیوتری به زبان فرترن برای حل توزیع دما در یک تیغه دو بعدی با هدایت حرارتی دائم نوشته شده است . در این پروژه تمام روابط و معادلات به همراه توضیح کامل با کد کامپیوتری آورده شده است. …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *