تاثیر متقابل حجاب و عفاف در آموزه ‌های اسلامی


پایان نامه کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث 165 صفحه چکیده: عفت از جمله فضائل است که از جنود عقل بوده و مانع از غلبه خواسته‌های نفسانی و موجب ظهور دینداری در انسان می‌شود. عفت به معنای حیاء، چشم پوشی و پرهیزکاری است که اصل و ریشه حجاب به معنای رعایت پوشش شرعی است. از این رو می توان ادعا کرد که حجاب در معنای اصطلاحی آن میوه عفاف درونی زن است. دفتری که پیش‌ رو است خوشه‌ای از خرمن پاکی حجاب و عفاف است که در پنج فصل تدوین گشته و براساس یافته‌های این تحقیق گستره عفاف و حجاب …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *