تحقیق درباره بررسی و ارزیابی خود رهبری چند سطحی


فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 54 صفحه چکیده: در بیشاز سی سال گذشته تحقیقات واقعی بر خودرهبری متمرکز گردیده است.نویسندگان نگاه چند سطحی برای بررسی این تحقیق در سطوح فردی وگروهی را قبول نمودند.در سطحفردی مطالعات بطور پیوسته نشان می دهد که افزایش خودرهبری با دریافت پاسخ ها وکارائی بهتر مطابقت داشته است.یافته ها ،ساز گار با سطح گروهی نمی باشند.روابط بین خودرهبری سطح گروهی وهم اثر وکارائی نتایج عملکرد توسط عوامل زمینه ای متعادل نشان داده می ش …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *