تحقیق مواد نوري


فرمت فايل : WORD (قابل ويرايش) تعداد صفحات:28 فهرست مطالب: منشور Glan-Thompson مكعب قطبش Beam Splitter ( 5.4.4.1 ) مواد bire fringent Isolators 5.4.5 ( جداكننده ها )‌. 5.4.5.1 اثر الكترواپتيك The Electrooptic Effect 5.4.5.2 اثر فارادي The Faraday Effect يك مجزا كننده مستقل پلاريزاسيون (قطبش) : 4-5-6-Circulators :انتشار دهنده ها عملكرد اصلي و مهم انتشار دهنده ها :‌ راتاتور (آلت د …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *