تحليل روش شناختي ديدگاه هاي تفسيري علامه شعراني با تكيه برحاشيه منهج الصادقین


پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث 140 صفحه چكيده: روش شناختي به عنوان مقدمه مطالعات علوم، با استناد به منابع و بهره گيري از ابزارهاي متعدد، به بررسي و تحليل هدف موضوع تحقيق، مي پردازد. در حيطه علوم ديني، روش شناختي دانش هاي متأثر از قرآن، به خصوص علم تفسير داراي اهميت است. با نظر به گستره دانش و آراي تفسيري، علوم قرآني و حديثي ميرزا ابو الحسن شعراني(1352ش) ، كه در حواشي ايشان برتفاسير مجمع البيان، روض الجنان و منهج الصادقين نمود يافته است، روش شناختي تفسيري ايشان، …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *