تشبه به کفار از منظر فقه امامیه


پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی 118 صفحه چکیده: در این پژوهش كه به روش كتابخانه‌اي انجام شده است ما را برآن داشت تا با مطالعه و بررسی بحث تشبه به کفار از دیدگاه قرآن و آیاتی که نهی کننده این مطلب و نظر مفسران قران کریم در مورد این آیات را جويا شويم. همچنین با بررسی دلایل قائلان به نجاست و معتقدان به طهارت کفار اين طور به نظر مي‌رسد كه كفار دارای نجاست ذاتی نبوده بلکه به علت مباشرت آنها با شراب، خوک، خون و مانند آنها است و به همين دليل مسلمانان را از نز …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *