تشخیص خطا ترکیبی برای NOC تطبیقی

در این مقاله رویکرد ترکیبی به شکل موثر برای تشخیص خطاهای بسته های داده در شبکه بر روی تراشه NOC تطبیقی ارائه شده است. پیشنهاد ما ترکیب مفاهیم آنلاین و افلاین بر اساس توزیع و ساخت ماژولهای تشخیص خطای آنلاین است به طوریکه قادر به انجام تجزیه و تحلیل کارآمد از شبکه های جزیی خواهد شد. این ترکیب به ما اجازه محلی سازی دقیق از منابع خطا را می دهد(97.79%پوشش خطا) با استفاده از اجرای سیستم تشخیص خطا افلاین که در زمان مناسب از طریق تشخیص خطا بلادرنگ تعریف شده است، این کار را انجام خواهد داد. …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *