تصفيه فاضلابهاي صنعتي روغني به روش DAF


فرمت فايل : WORD (قابل ويرايش)تعداد صفحات:136 فهرست مطالب: کلیاتانواع فاضلاب و خصوصیات آنهاسرانه فاضلاب BOD5 و مواد معلقجمعیت معادل آلودگیتصفیه خودبخود آب‏های دریافت کننده آلودگیمشخصه‏های فیزیکی، شیمیایی و زیست شناختی فاضلاباجزای فاضلابآلایندهای مهم در تصفیه فاضلابروشهای تجزیهیکاهای اندازه‏گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیاییمشخصه‏های فیزیکی: تعریف و کاربردکل مواد جامدبوآثار بوآثار بوتعیین مشخصه‏های بو و اندازه گیری آندماچگالیرنگتیرگیویژ …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *