تعادل کار زندگی؛ شما آن را چگونه معنی می کنید؟

تعادل کار زندگی؛ شما آن را چگونه معنی می کنید؟

تعادل-کار-زندگی؛-شما-آن-را-چگونه-معنی-می-کنید؟مقاله ترجمه شده؛ این مقاله به طبقه بندی تعاریف WLB بر طبق چارچوب ایدئولوژیهای اخلاقی پرداخته است. با درک و فهم چشم اندازی که تعریف WLB در آن شکل گرفته است، استفاده کنندگان عملی از آن و دانشگاهها بهتر می توانند به ارزیابی اهمیت آن برای کاربردهای خاص بپردازند. اگرچه هم اکنون، بسیاری از تعاریف دارای…دانلود فایل

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *