تعمیر و نگهداری ساختمان ( حفاظت از خشت)


دانلود پاورپوینت پروژه تعمیر و نگهداری ساختمان به همراه تعریف واژه ها بزرگترين مشكل احياء و حفاظت و نگهداري بافتهاي خشتي، مسئله هجوم ساختمانهاي نو، در قلب بافتهاي ديرينه است . بافتهاي خشتي بايد بصورت يك مجموعه يكپارچه و هماهنگ معماريحفاظت شود و بايد در زندگي و حيات آينده شهر، سهم و وظيفه اساسي را بآنهابازگردانيد . بايد يكيك بناهاي شهر از نقطه نظر اقتصادي، اجتماعي و وضع استحكامي،مورد بررسي قرار بگيرد . …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *