جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی


پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق 132 صفحه چکیده: پژوهش پیش رو جستجویی است ، در رابطه با موضوع مصلحت. این موضوع که چند سالی است بیشتر مورد توجه علما و فقهای عظام قرار گرفته، بخصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مبدأ صدور بسیاری از احکام شده است. مصلحت به معنای صلاح و درستی و جلب منافع عباد از مهمترین عناصری است که احکام الهی بر آن استوار شده و در واقع احکام الهی تأمین کننده مصالح حقیقی بندگان است. از آنجا که ابتنای احکام الهی بر عناوین خاصی است وبوسیله آن عناوین است که مج …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *