خلاصه کتاب مبانی جامعه شناسی، بروس کوئن، ترجمه محسن ثلاثی


مبانی جامعه شناسی یکی از واحدهای درسی رشته علوم اجتماعی است که به عنوان واحد عمومی سایر رشته های علوم انسانی و رشته هایی مانند معماری و شهرسازی نیز ارائه می شود. این کتاب که دارای 20 فصل و 379 صفح می باشد در 66 صفحه خلاصه شده است. نوع فایل: WORD , PDF. جامعه شناسی جوان ترین رشته علوم اجتماعی است. واژه جامعه شناسی را در سال ۱۸۳۸ اگوست کنت فرانسوی در کتاب فلسفه اثباتی اش بدعت گذاشت .کنت را عموما بنیانگذار جامعه شناسی می دانند. او معتقد بود که علم جامعه شناسی باید بر پایه مشاهده م …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *