دانلودمقاله آيين كار پيشگيري و مقابله با نشت گاز آمونياك در سردخانه

آئين كار پيشگيري و مقابله با نشت گاز آمونياك در سردخانه ها1- هدفهدف از تدوين اين استاندارد، تعيين آئين كار پيشگيري و مقابله با نشت گاز آمونياك در سردخانه هاي ثابت مي باشد.2- دامنه كاربرداين استاندارد در مورد سردخانه هاي ثابت كه از گاز آمونياك به عنوان شاره سرمازا استفاده مي كنند، كاربرد د ارد.3- تعاريفدر اين استاندارد واژه ها و اصطلاحات با تعاريف زير بكار برده مي شود:3-1- سردخانه هاي ثابت آمونياكي – مجموعه ايست از ساختمان و تجهيزات كه بتواند شرايط ويژه نگهداري مواد خوراكي و فاسد شد …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *