دانلودمقاله اهميت‌پژوهشهاي‌حقوقي‌ تطبيقي‌ درتوسعه‌ وتكامل‌ علوم جزايي

چكيده:پرسش اصلي مطرح در اين مقاله اين است كه عليرغم وجود مشكلات فراوان در راه همگرايي حقوق‎جزا، چگونه مي‎توان از ميان مشكلات و محدوديت‎هاي خاص حقوق جزاي تطبيقي از مزايا و فوايد آن برخوردار شد.براي يافتن راه حل اين مشكل چهار گام مهم بايد برداشته شود.شناخت سير تاريخي مطالعات حقوقي تطبيقيآشنايي با وظايف و كاركردهاي حقوق تطبيقي در راه اجراي حقوق در عالم خارج و صورت‎بندي سياست حقوقي كشورهامعرفي روشهاي صحيح مطالعة حقوق تطبيقيشناخت و تحليل موانع و محدوديت‎هاي اين مطا …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *