دانلودمقاله بررسی حسابداری حقوق و دستمزد در دانشگاهها و دستگاهها

بررسی حسابداری حقوق و دستمزد در دانشگاهها و دستگاههای اجرایی مقدمه حضور مدير منابع انساني با نقش استراتژيك، مسئوليت و پاسخگويي ويژه اي را به وجود مي آورد كه لازمه پذيرش آن داشتن بينش استراتژيك و د رك وسيعي از حوزه هاي تخصصي مقوله مديريت منابع انساني است و طبعا اين كار از افرادي با تحصيلاتي در حد ديپلم يا پايين تر با تجربيات سنتي يك واحد كارگزيني كه معمولاجز به اقدامات اجرايي روزمره اداري دست نمي زنند،ساخته نخواهد بود.نظام مديريت منابع انساني در هر سازمان با توجه به پويايي و تغييرات مستمر محيط نم …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *