دانلودمقاله بررسی موانع اجرایی سامانه هزینه یابی بر مبنای هدف

بررسی موانع اجرایی سامانه هزینه یابی بر مبنای هدف در شرکت روغن نباتی نازگل کرمانشاه چكيده پژوهش:هدف پژوهش حاضر معرفي و تشريح كاربرد هزينه يابي بر مبناي هدف به عنوان فني نوين براي كاهش هزينه هاي محصول جديد، بررسي اصول كليدي و شرايط لازم براي اجراي كارا و مؤثر هزينه يابي بر مبناي هدف و بررسي موانع اجرايي اين فن مي باشد. از بين شركتهاي توليد كننده روغن نباتي، شركت روغن نباتي نازگل كرمانشاه انتخاب گرديد و پرسشنامه بين بخش امور مالي شركت مزبور توزيع گرديد، که در ابتدا فرضيات پژوهش با توجه به اصول كلي …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *