دانلودمقاله توليد شير

لوكوز همه گير گاوي سبب ضررهاي اقتصادي فاحش در ارتباط با هزينه برنامه هاي كنترل وريشه كني مي گردد. در اروپا، به علت آنكه مبارزه جهت ريشه كني آن براي سالها توسط جامعه اروپا، به اجرا گذاشته شد، ضررهاي اقتصادي وسعت آشكاري داشته ،دانمارك از سال 1959 برنامه اي ملي در اين رابطه بنيان نهاده بوده است. و به علت اهميت آن، سوئد در سال 1990 برنامه كنترلي را با هدف ريشه كني كمل ويروس لوكوز گاوي از جمعيت گاوي كشورشان ارائه داد.طبيعت و وسعت ضررهاي اقتصادي مربوط به لوكوز همه گير گاوي بدليل وجود م …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *