دانلودمقاله جايگاه صورت هاي مالي تلفيقي در حسابداري ايران

چکيده در اغلب کشورها ، استانداردهاي حسابداري ، عرف و نوشتارهاي مربوط ، لزوم ارائه صورتهاي مالي تلفيقي و مجزا را مورد تأکيد قرار داده اند . براي مثال ، هيات بورس و اوراق بهادار در کشور آمريکا در مقررات خود صورتهاي مالي تلفيقي را با معني تر،از صورتهاي مالي جداگانه دانسته است . قانون کمپانيها در انگلستان نيز ارائه صورتهاي مالي تلفيقي را لازم دانسته است . علاوه بر اين در استانداردهاي بين المللي حسابداري نيز تهيه صورتهاي مالي تلفيقي ضروري شناخته شده است . در هر حال ، در مواردي …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *