دانلودمقاله جنگل هاي شمال در سال 82

يکي از وقايع مهم در سال گذشته تصويب طرح جامع صيانت از جنگل ها بود. سرانجام پس از 40 سال نگرش غلط به جنگل هاي باستاني شمال واژه ” صيانت ” به جاي واژه ” بهره برداري ” وارد ادبيات مسئولين منابع طبيعي کشورمان شد . اين امر که در پي تلاش تشکل هاي غير دولتي زيست محيطي و ساير مردم دلسوز به منابع طبيعي کشور و انعکاس آن در برخي رسانه هاي متعهد به حفظ اين منابع انجام گرفت ، از اهميت ويژه اي برخوردار است . ولي اينکه شکل طرح و زمان بندي هاي کشدار ،چگونگي اجرائي شدن صيانت همراه با ادام …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *