دانلودمقاله حسابداري محيط زيست

چكيده مقاله: واقعه ي تأسف باري كه امروزه وجود دارد اين است كه اقتصاد به رشد خود ادامه مي دهد اما محيط زيست كه اقتصاد به آن وابسته است رشد نمي كند. اگر چه نمايه هاي اقتصادي از قبيل سرمايه گزاري، توليد و تجارت همه و همه مثبت نشان مي دهند، اما نمايه هاي اقتصادي اساسي شرايط زيست محيطي هر روز منفي تر مي شوند. واضح است كه حفاظت محيط زيست به يك سيستم مديريتي مستقل نياز دارد. سيستم اطلاعات حسابداري نيز به عنوان يكي از بخش هاي مهم سيستم اطلاعات مديريت مي تواند نقش بسزايي در ارائه ي اطلاعا …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *