دانلودمقاله داور دادگستری

مقدمه:داور د راصل دادور مي باشد و دادور به معناي حكم. داوري در لغت بمعناي حاكم وكسي است كه ميان نيك وبد حكم مي كند وكسي كه براي قطع وفصل مرافعه دو يا چند نفر انتخاب مي شود ونيز به معناي قضاوت وانصاف درباره نزاع وكشمكش ومرافعه دو يا چند نفر.همچنين داوردرلغت به معناي اسم خداوند تبارك وتعالي است و به معناي روز رسيدگي نيز آمده است.يكي از عقل مي لافد يكي طامات مي بافدبيا كاين داوريها را به پيش داور اندازيمهمانطوريكه در شعر بالا نيز اشاره شده داور به معناي خداوند تبارك وتعالي آ …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *