دانلودمقاله گزارش پايان دوره کارآموزی کارشناسی حسابداری

مقـدمه و تشـكر پروژه كارآموزي با اينكه وقت گير بوده زحمات زيادي را بر دانشجو تحميل ميكند ولي باعث كار عملي و پژوهش مي شود . از آنجايي كه اهميت و ضرورت پژوهش و تحقيق بر هيچ كس پوشيده نيست پس مي توان گفت كارآموزي يكي از مهمترين واحد هايي است كه دانشگاه براي دانشجو در نظر گرفته است. با انجام پروژه با يك موضوع خاص دانشجو ملزم مي شود تا همه تلاش خود را به كار گيرد تا همه زواياي موضوع مورد بررسي كند و تقريبا در آن موضوع مهارت لازم را به دست آورد.سيستم حسابداري نقش عمده و بزرگ در ادارة …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *