دانلود رساله عربی و نایاب الكلام اليسير في علاج المقعدة والبواسير


الكلام اليسير في علاج المقعدة والبواسير کتابی است عربی از أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري که داروها و راههای درمان بواسیر در آن آمده است. …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *