دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع شناخت کاربردی لپ تاپ

مده اند باید اطلاعات را در مورد موضوع ارائه کنند . مىتوان گفت مجموعه قوانین موجود در این سند پیرامون اشکالات واخل Netfilter نمىباشند . هدف اصلی توصیف چگونگی نصب قوانین در یک حالت ساده است به طوری که بتوان مسائل داخل کرد به عنوان مثال این سند نشان نمىدهد که چگونه HTTP PORT به دلایل مفاد بسته می‌شود آنطور که Apache در نسخه 12-2-1 گزارش کرد. این سند برای هر کس قابل استفاده است و مىتواند نشان دهد که چگونه با iptable مىتوان کار را آغاز کرد ولی در آن واحد یک روند تکامل را نیز پیچیده است . این جا …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *