دانلود مقاله ارزش يابي رويكرد اساسي درس تربيت بدني


فرمت فايل : ورد قابل ویرایشتعداد صفحات:20 فهرست مطالب: ارزشيابي از درس شيوه هاي ارزش يابي چند نكته ي اساسي در ارزش يابي ابزار اندازه گيري شيوه نامه ارزشيابي درس تربيت بدني دوره ابتدايي (دو نوبته) مقدمه: فصل اول: اهداف فصل دوم: كليات فصل سوم: شيوه ارزشيابي درس تربيت بدني براي پايه هاي دوم و سوم فصل چهارم: شيوه ارزشيابي درس تربيت بدني براي پايه هاي چهارم و پنجم شيوه نامه ارزشيابي درس تربيت بدني دوره تحصيلي راهنمايي مقدمه: فصل اول: اهداف فصل دوم: كليات فصل سوم: شيوه ارزشيابي …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *