دانلود مقاله بررسی موانع بکارگیری زبان گزارشگری مالی اینترنتی

بررسی موانع بکارگیری زبان گزارشگری مالی اینترنتی (XBRL)در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچکیده گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL)، زبان جديدي است كه به عنوان استانداردي براي هماهنگ كردن ساختار گزارشهاي تجاري استفاده مي¬شود. اين كار براي بسياري از شركتها به معناي يكنواختي در روند گزارش سازي و گزارش گري و كاهش هزينه و زمان اجراي تركيب اطلاعات از منابع مختلف است. لذا در این تحقیق عوامل موثر بر تمایل به بکاریگیری این زبان و موانع بکارگیری آن مورد بررسی قرار گر …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *