دانلود مقاله بسكتبال BASKETBALL

– BOUNCE ، خوردن توپ به زمين وبلند شدن آن. – BOX-AND-ONE ، نوعي سيستم دفاعي كه درآن چهار بازيكن به شيوه جاي گيري ويك بازيكن به شيوه يارگيري به دفاع مي پردازند.- BLOCKING OUT يا BOX OUT، بلاك حلقه- ايجاد سد قانوني درمقابل حريف براي جلوگيري ازنزديك شدن وي به حلقه.- CARRY، (حمل توپ)- درهنگام دريبل كردن توپ را برخلاف معمول دردست نگهداشتن وبا خود بردن.- CHARITY LINE، خط پرتاب آزاد.- CHARITY STRIPE، خط پرتاب آزاد يا پنالتي.- CHECK، (كنترل كردن)- با يك دست بازيكن صاحب توپ را كنترل كردن …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *