دانلود مقاله بیماری لوکوز گاوی


فرمت فايل : ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 40 فهرست مطالب: تاريخچه اتيولوژي بيماري مقدمه عامل بيماري طبقه بندي ويروس اپيدميولوژي بيماري روشهاي انتقال آلودگي انتقال بيماري توسط حشرات انتقال توسط تلقيح خون آلوده و امكان انتقال توسط ترشحات ديگر دام انتقال توسط دامپزشك و افراديكه با دام سروكار دارند مايع مني و تلقيح مصنوعي انتقال از مادر به جنين انتقال توسط معاينه ركتال انتقال از طريق شير و آغوز انتقال بين گونه اي منبع عفونت فاكتورهاي مخاطره اي فاكتورهاي مخاطره اي حيوانات مق …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *