دانلود مقاله ترجمه شده ترکیب ماشین های الکتریکی پیوندی پلاگین در ساختار

مقاله ترجمه شده ترکیب ماشین های الکتریکی پیوندی پلاگین در ساختار سیستم های برق موجوچکیدهماشین های الکتریکی پیوندی گلاگین (PHEV) گزینه ای برای برق رسانی تحرک خصوصی معرفی میکنند. برای ترکیب مؤثر PHEV ها در سیستم های برق، ساحتارهای سازمانی موجود را باید مورد توجه قرار داد. بر اساس راهکارهای عملیات و برنامه ریزی سیستم های برق، افراد حرفه ای شناسایی می شوند که فعالیت های عملیاتی آنها تحت تأثیر ترکیب PHEV قرار خواهد گرفت. تغییرات احتمالی و چالش های موجود در فعالیت های برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *